Gaelfón Irish Translator »

Is é atá i nGaelfón Irish Translator ná feidhmchlár do ghutháin Samsung inar féidir téarmaí a aistriú ó Ghaeilge go Béarla nó ó Bhéarla go Gaeilge. Tá breis agus 13,000 focal ann. Feidhmíonn sé go neamhspleách ar an ngréasán domhanda. Ach is féidir fuaimniú na bhfocal a íosluchtú ón idirlín muna bhfuil tú cinnte faoi cén chaoi len iad a fhuaimniú.

Get the Focal »

Is foclóir nó bunachar sonraí ollmhór Béarla / Gaeilge é Get the Focal. Tá breis agus 13,000 focal agus téarmaí ar fáil ann maille le torthaí ó www.focal.ie agus aistriúcháin ar fáil trí chóras aistrithe AistrighGoogle.

An bhfuil níos mó ná aistriúchán de dhíth? An mian leat an focal a chloisteáil? Is féidir an fuaimniú a chloisteáil freisin trí chnaipe a bhrú.

Síntí Fada ar an Tocco »

Cheannaigh an-chuid daoine an Tocco ó Samsung, an chéad ghuthán póca a bhí ar fáil i nGaeilge. Ach bhí deacracht ag an-chuid daoine na síntí fada a chur i bhfeidhm. Cé nach feidhmchlár sa ghnáthchiall atá i gceist anseo, seo treoracha a mhíníonn go héasca cén chaoi leis na síntí fada a chur i bhfeidhm. Athrú beag simplí atá i gceist... Abair linn má tá an t-eolas seo bailí do ghutháin eile de chuid Samsung.

Féilire don iPhone »

Tá féilire saor in aisce ar fáil don iPhone. Taispeántar an lá, an dáta agus an mhí maille le seanfhocal fánach gach lá. Is dóigh iontach chun seanfhocail a fhoghlaim agus gaois an tseanfhocail a thuiscint.

Irish Flirt Generator and Quiz »

Is feidhmchláirín seafóideach é seo le go mbeidh sé do chumas agat duine a mhealladh trí nathanna grámhara a rá leo i nGaeilge. Ní gá ach an abairt nó na cora cainte atá de dhíth uait a aimsiú ar an bhfeidhmchláirín seo agus beidh leat. Beidh an duine eile an-tógtha leat mar bheidh iarracht déanta agat labhairt go meallacach leo.

Cliúsaíocht as Gaeilge »

An dtaitníonn duine le Gaeilge go mór leat? Ar mhaith leat é nó í a mhealladh le do theanga? Seo feidhmchláirín áisiúil (agus gáirsiúil) atá lán de nathanna luachmhara atá riachtanach más mian leat Gaeilge a labhairt is tú ag bualadh le daoine nó ag bualadh leathair leo. Clúdaíonn sé chuile ní ó chaochadh súile le duine istoíche go hoscailt do shúile is iad farat ar maidin. Ní bheidh tú gann ar fhocal in am an ghátair arís.

Frása an lae »

Tá nath cainte oiriúnach do ghach lá sa bhliain ar fáil ar an bhfeidhmchláirín seo. Tá 366 nathanna ann mar aon le foghraíocht agus aistriúchán i mBéarla. Tá comhad fuaime ag dul le gach nath cainte agus ní gá rochtain a bheith ann leis an ngréasán domhanda chun iad a chloisteáil. Is é Colm Ó Snodaigh an té a thaifead na míreanna fuaime.

Cúla Caint 1, 2 & 3 »

Tá Rogha App spraíúil Gaeilge do pháistí ar fáil anois le íoslódáil. Is féidir iad a íoslódáil ón App store, ach cuardach a dhéanamh faoi ‘Cúla4’ nó ‘TG4’. Tá an chuid is mó dóibh ar fail d’Android freisin ón Google Play Store.

23/03/2015

Scéalta do Pháistí ar iTunes »

COGG (www.cogg.ie) tar éis sraith scéalta a chur ar fáil faoin gcóras iTunes. Scéalta is ea iad seo, i nGaeilge bhreá Chonamara den chuid is mó, a craoladh ar Raidió na Gaeltachta ó 1972 i leith. Sár áis do na páistí.

< Off-line dictionary > Teasáras don Ghaeilge »

Is feidhmchláirín fónta é seo do ghutháin Android nuair atá focal faoi leith á lorg, teasáras go bunúsach. Téigh i dtuilleamaí an fhoclóra in áit ar bith. Ní gá nasc a bheith ann leis an ngréasán domhanda chun focail a chuardach. Tá sé an-áisiúil má táthar thar lear, in eitleán, nó in áit iarghúlta nach bhfuil ceangailte leis an idirlíon nó más mian cumhacht sa chadhnra a spáráil. Tá foclóirí i dteangacha eile ann freisin.

12/02/2015

MultiLing - méarchlár le tuarthéacs »

Má tá guthán Android agat agus má tá cabhair uait chun rudaí a chlóscríobh i nGaeilge is fiú go mór MultiLing Keyboard a íosluchtú agus a shuiteáil ar do ghuthán. Is méarchlár saor in aisce i gcomhair iliomad teangacha chun clóscríobh tuarthach a dhéanamh gan dua. Feabhsaíonn agus tapaíonn sé clóscríobh ar ghuthán. Cé go bhfuil sé maith, níl sé chomh maith leis an áis ag adaptxt, agus moltar duit an ceann sin a shuiteáil más féidir leat.

Adaptxt - méarchlár le tuarthéacs »

Má tá guthán AndroidiOS agat agus má tá cabhair uait chun rudaí a chlóscríobh i nGaeilge is fiú go mór an méarchlár Adaptxt a íosluchtú agus a shuiteáil ar do ghuthán. Oibríonn sé agus téacs ar bith á scríobh, ríomhphoist san áireamh. Is fearr é seo ná aon cheann eile, Multiling san áireamh. Is méarchlár i gcomhair iliomad teangacha é, agus ní hamháin go ndéanann sé tuarthéacs a chur i bhfeidhm go héifeachtach, ach molann sé focail iomlána freisin bunaithe ar an gcineál céanna anailíse staitistiúil. “Tuarfhocal” mar sin!

Mozilla Firefox d'fhón cliste »

Mozilla Firefox ar fáil anois don ghuthán Android agus iPhone, agus é i nGaeilge. Is brabhsálaí saor ó chostas, bunaithe ar fhoinse oscailte, é. Is iad na gnéithe is suntasaí ná cé chomh gasta agus chomh héasca atá sé le suiteáil agus le feidhm a bhaint as. Bain leas as!

Google Translate do ghutháin »

Má tá aistriúchán de dhíth ort agus ní féidir leat teacht ar ríomhaire, is féidir focail agus abairtí a aistriú go gasta ar do ghuthán soghluaiste trí feidhm a bhaint as Google Translate. Tá 65 theanga mar rogha ar an bhfeidhmchláirín seo, an Ghaeilge san áireamh dár ndóigh. Is feidhmchláirín fíor-áisiúil é nuair atáthar thar lear agus nuair nach mbíonn fios, fáil ná rún agat cad is brí le rud éigin scríofa os do chomhair.

PoetryBeo »

Is feidhmchláirín é seo a chuireann na dánta ar ghá do dhaltaí a fhoghlaim don Ardteistiméaracht ar fáil go fusa ionas gur féidir leo iad a thuiscint níos fearr agus iad a chleachtadh. Ar PoetryBeo tá: físeáin, nótaí, gluaiseanna, cluiche, ceisteanna agus freagraí samplacha scrúdaithe, chomh maith le míniúcháin i nGaeilge agus i mBéarla ar na dánta ar an gcúrsa.

Aip Aerfoirt »

Tá aip ann do ghutháin Android a chuireann eolas maidir le heitiltí isteach agus amach as aerfoirt áirithe, ina measc Baile Átha Cliath, Corcaigh, agus roinnt eile thar lear. Tá an ceann áirithe seo, a forbraíodh in Éirinn, ar fáil as Gaeilge.

Suiteáiltear an leagan Gaeilge ar do ghléas Android nuair is í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ar an ngléas agat. Ní féidir an teanga a athrú go neamhspleách.

DioDict3 »

Tá foclóir saor in aisce ar fáil don Android, agus trín “siopa” Samsung amháin (ní Google Play, ar chúis éigin), bunaithe ar an mbunachar atá ag An nGúm (An Foclóir Póca). Is foclóir fiúntach é seo, agus is fiú é a íosluchtú más féidir.

Briathra »

Seo aip don iPhone agus don Android a chuireann na leaganacha éagsúla de bhriathra na Gaeilge ar fáil, mar shampla sa leagan dearfach, diúltach, agus ceisteach, mar aon leis na haimsirí go léir. Cuirtear an t-ainm briathra ar fáil chomh maith. Tá thart ar 150 de na briathra is coitianta ann faoi láthair.

Aimsir »

Seo aip, don iPhone amháin, agus a forbraíodh as an nua ag Moonswing i mBaile Átha Luain, a chuireann ar do chumas réamhfháisnéis na haimsire a bheith agat chomh fada le seacht lá chun cinn, d’aon áit in Éirinn.

100 Briathar »

Tá 100 de na briathair is coitianta sa Ghaeilge ar an aip seo, i gcúig aimsir difriúil. Tá sé ar fáil don iPhone agus don Android.

05/06/2015

TG Lurgan »

Tá aip curtha le chéile ag TG Lurgan leis na hamhráin ar fad a ndearna siad air. Is féidir leat éisteacht leo ar fad ar d’fhón cliste leis an aip seo.

Briathra na Gaeilge »

Is aip spraíúil é seo a mhúineann briathair Gaeilge duit.

Tá os cionn 500 briathar éagsúil air agus samplaí de na haimsirí difriúla. Tá abairtí samplacha ann agus is féidir an méid a fhoghlaimíonn tú a chleachtadh leis na cluichí atá air.

Is féidir tosú leis an gcluiche ‘Meaitseáil an Briathar’, ansin, lean ar aghaidh le ‘Litrigh an Briathar’ agus i ndiaidh roinnt cleachtadh ‘Críochnaigh an Abairt’.

Aip Ící Pící »

Is compánach é an aip seo don leabhar agus dlúthdhiosca do pháistí Ící Pící. Tá ceol agus físeáin air agus is féidir leat do ghuth féin a thaifead ag ceol le cuid de na hamhráin ón leabhar. Tiocfaidh na focail aníos ar an scáileáin agus is féidir leat ceol leat ar stíl cháirióice. Is féidir do chuid taifid a roinnt le do chairde chomh maith leis an aip seo ar na meáin shóisialta.

Tá sé ar fáil anois iTunes don iPhone.

10/03/2015

Next Bus Dublin Free as Gaeilge »

Is aip é seo a insíonn duit cén t-am atá an chéad bhus Baile Átha Cliath ag teacht

20/03/2015