Gaelfón Irish Translator »

Is é atá i nGaelfón Irish Translator ná feidhmchlár do ghutháin Samsung inar féidir téarmaí a aistriú ó Ghaeilge go Béarla nó ó Bhéarla go Gaeilge. Tá breis agus 13,000 focal ann. Feidhmíonn sé go neamhspleách ar an ngréasán domhanda. Ach is féidir fuaimniú na bhfocal a íosluchtú ón idirlín muna bhfuil tú cinnte faoi cén chaoi len iad a fhuaimniú.

Get the Focal »

Is foclóir nó bunachar sonraí ollmhór Béarla / Gaeilge é Get the Focal. Tá breis agus 13,000 focal agus téarmaí ar fáil ann maille le torthaí ó www.focal.ie agus aistriúcháin ar fáil trí chóras aistrithe AistrighGoogle.

An bhfuil níos mó ná aistriúchán de dhíth? An mian leat an focal a chloisteáil? Is féidir an fuaimniú a chloisteáil freisin trí chnaipe a bhrú.

Síntí Fada ar an Tocco »

Cheannaigh an-chuid daoine an Tocco ó Samsung, an chéad ghuthán póca a bhí ar fáil i nGaeilge. Ach bhí deacracht ag an-chuid daoine na síntí fada a chur i bhfeidhm. Cé nach feidhmchlár sa ghnáthchiall atá i gceist anseo, seo treoracha a mhíníonn go héasca cén chaoi leis na síntí fada a chur i bhfeidhm. Athrú beag simplí atá i gceist... Abair linn má tá an t-eolas seo bailí do ghutháin eile de chuid Samsung.

Frása an lae »

Tá nath cainte oiriúnach do ghach lá sa bhliain ar fáil ar an bhfeidhmchláirín seo. Tá 366 nathanna ann mar aon le foghraíocht agus aistriúchán i mBéarla. Tá comhad fuaime ag dul le gach nath cainte agus ní gá rochtain a bheith ann leis an ngréasán domhanda chun iad a chloisteáil. Is é Colm Ó Snodaigh an té a thaifead na míreanna fuaime.

< Off-line dictionary > Teasáras don Ghaeilge »

Is feidhmchláirín fónta é seo do ghutháin Android nuair atá focal faoi leith á lorg, teasáras go bunúsach. Téigh i dtuilleamaí an fhoclóra in áit ar bith. Ní gá nasc a bheith ann leis an ngréasán domhanda chun focail a chuardach. Tá sé an-áisiúil má táthar thar lear, in eitleán, nó in áit iarghúlta nach bhfuil ceangailte leis an idirlíon nó más mian cumhacht sa chadhnra a spáráil. Tá foclóirí i dteangacha eile ann freisin.

12/02/2015

MultiLing - méarchlár le tuarthéacs »

Má tá guthán Android agat agus má tá cabhair uait chun rudaí a chlóscríobh i nGaeilge is fiú go mór MultiLing Keyboard a íosluchtú agus a shuiteáil ar do ghuthán. Is méarchlár saor in aisce i gcomhair iliomad teangacha chun clóscríobh tuarthach a dhéanamh gan dua. Feabhsaíonn agus tapaíonn sé clóscríobh ar ghuthán. Cé go bhfuil sé maith, níl sé chomh maith leis an áis ag adaptxt, agus moltar duit an ceann sin a shuiteáil más féidir leat.

Adaptxt - méarchlár le tuarthéacs »

Má tá guthán AndroidiOS agat agus má tá cabhair uait chun rudaí a chlóscríobh i nGaeilge is fiú go mór an méarchlár Adaptxt a íosluchtú agus a shuiteáil ar do ghuthán. Oibríonn sé agus téacs ar bith á scríobh, ríomhphoist san áireamh. Is fearr é seo ná aon cheann eile, Multiling san áireamh. Is méarchlár i gcomhair iliomad teangacha é, agus ní hamháin go ndéanann sé tuarthéacs a chur i bhfeidhm go héifeachtach, ach molann sé focail iomlána freisin bunaithe ar an gcineál céanna anailíse staitistiúil. “Tuarfhocal” mar sin!

Mozilla Firefox d'fhón cliste »

Mozilla Firefox ar fáil anois don ghuthán Android agus iPhone, agus é i nGaeilge. Is brabhsálaí saor ó chostas, bunaithe ar fhoinse oscailte, é. Is iad na gnéithe is suntasaí ná cé chomh gasta agus chomh héasca atá sé le suiteáil agus le feidhm a bhaint as. Bain leas as!

Google Translate do ghutháin »

Má tá aistriúchán de dhíth ort agus ní féidir leat teacht ar ríomhaire, is féidir focail agus abairtí a aistriú go gasta ar do ghuthán soghluaiste trí feidhm a bhaint as Google Translate. Tá 65 theanga mar rogha ar an bhfeidhmchláirín seo, an Ghaeilge san áireamh dár ndóigh. Is feidhmchláirín fíor-áisiúil é nuair atáthar thar lear agus nuair nach mbíonn fios, fáil ná rún agat cad is brí le rud éigin scríofa os do chomhair.

PoetryBeo »

Is feidhmchláirín é seo a chuireann na dánta ar ghá do dhaltaí a fhoghlaim don Ardteistiméaracht ar fáil go fusa ionas gur féidir leo iad a thuiscint níos fearr agus iad a chleachtadh. Ar PoetryBeo tá: físeáin, nótaí, gluaiseanna, cluiche, ceisteanna agus freagraí samplacha scrúdaithe, chomh maith le míniúcháin i nGaeilge agus i mBéarla ar na dánta ar an gcúrsa.

Aip Aerfoirt »

Tá aip ann do ghutháin Android a chuireann eolas maidir le heitiltí isteach agus amach as aerfoirt áirithe, ina measc Baile Átha Cliath, Corcaigh, agus roinnt eile thar lear. Tá an ceann áirithe seo, a forbraíodh in Éirinn, ar fáil as Gaeilge.

Suiteáiltear an leagan Gaeilge ar do ghléas Android nuair is í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ar an ngléas agat. Ní féidir an teanga a athrú go neamhspleách.

Briathra »

Seo aip don iPhone agus don Android a chuireann na leaganacha éagsúla de bhriathra na Gaeilge ar fáil, mar shampla sa leagan dearfach, diúltach, agus ceisteach, mar aon leis na haimsirí go léir. Cuirtear an t-ainm briathra ar fáil chomh maith. Tá thart ar 150 de na briathra is coitianta ann faoi láthair.

100 Briathar »

Tá 100 de na briathair is coitianta sa Ghaeilge ar an aip seo, i gcúig aimsir difriúil. Tá sé ar fáil don iPhone agus don Android.

05/06/2015

Next Bus Dublin Free as Gaeilge »

Is aip é seo a insíonn duit cén t-am atá an chéad bhus Baile Átha Cliath ag teacht

20/03/2015