Cúla Caint 1, 2 & 3 »

Tá Rogha App spraíúil Gaeilge do pháistí ar fáil anois le íoslódáil. Is féidir iad a íoslódáil ón App store, ach cuardach a dhéanamh faoi ‘Cúla4’ nó ‘TG4’. Tá an chuid is mó dóibh ar fail d’Android freisin ón Google Play Store.

23/03/2015

Toporopa »

Is cluiche ar-líne, do pháistí sna blianta deireanacha den bhunoideachas, is ea Toporopa. Is é atá ann dáiríre ná sraith cluichí idirghníomhacha bunaithe ar thíreolaíocht na hEorpa. Fiafraítear cad iad na haibhneacha móra, na cathracha is tábhachtaí, agus a leithéid sin. Mar sin, is cluiche oideachasúil é den chuid is mó. Ní miste do dhaoine fásta na cluichí seo a imirt sula molann siad iad do pháistí!

Cluichí Teanga »

Seo leagan Gaeilge den chluiche Hangman. Déantar iarracht tomhais a dhéanamh ar fhocail i nGaeilge, a fhaid agus atá an créatúr bocht á chrochadh as an gcrann.

Scéalta do Pháistí ar iTunes »

COGG (www.cogg.ie) tar éis sraith scéalta a chur ar fáil faoin gcóras iTunes. Scéalta is ea iad seo, i nGaeilge bhreá Chonamara den chuid is mó, a craoladh ar Raidió na Gaeltachta ó 1972 i leith. Sár áis do na páistí.

Seterra »

Is cluiche tíreolaíochta deacair é Seterra le breis agus 100 cluiche éagsúla ann. Imir na cluichí agus foghlaim faoi áiteanna agus nithe eile nach raibh ar eolas agat. Freagair ceisteanna faoi phríomhchathracha ar fud na cruinne; triail na sléibhte is airde ar domhan a ainmniú; aithin bratacha tíortha agus neart eile. Ní cluiche amháin é seo - is ceacht ollmhór tíreolais é!

Cluichí ó CléClic »

Cluiche nua ó CléClic: Uafás na nAonadharcach Tá na hAonadharcaigh tagtha! Is maith le Robin íad, ach tá uafás ar Ruairí. Teann sé ar imram go huaimh na fírinne chun rún na n-aonadharcach a aimsú. FOLÁIREAMH: Is cluiche é seo i gcomhair páistí dána agus rógairí...

Liathróid agus Líne: Bain úsáid as an luchóg chun líne a tharraingt agus an liathróid a chur sa pholl. Seachain máistir na dtriantán agus a ghiollaí!

Samurai Beaga: Úsáid na litreacha ‘a’, ‘s’ agus ‘d’ le rith ar aghaidh, dul siar agus ionsaigh a dhéanamh ar an duine eile ach níl cead agat ach gach ceann a úsáid uair amháin.

Tá costas ag baint leis an gcluiche thíos

An Aimsir Óg: Saighead eochar suas síos clé agus deas chun imirt. Is cluiche rólghlactha é seo, curtha le chéile sa stíl Seapánach. Leanann sé sceal ‘Marine,’ cailín óg ó na Gorta Glasa. Teann sí ar imram mór chun laochra na Tíre a bhailú agus seasamh i gcoinne an tíarna ‘Dragan’.

Cluiche éasca atá oiriúnach do shean agus óg. Ceol deas, agus Gaeilge.

28/01/2015

Fuaim-U »

Is cluiche fónaice é Fuaim-U, don Android amháin, a leanann clár do pháistí atá ag foghlaim na léitheoireachta agus an litrithe trí Ghaeilge. Tosaíonn Fuaim-U le focail bhunúsacha CGC agus leanann ar aghaidh go focail níos faide, focail ilsiollacha, focail le séimhiú agus le hurú, focail chaola agus leathana agus ansin, na féidearthachtaí litrithe atá ag na gutaí fada. Tá na focail ar fad sa chaighdeán ach tá béim ar Ghaeilge Chúige Uladh agus an nasc idir fuaimniú Uladh agus an litriú sa chaighdeán. Ar ndóigh, baineann an chuid is mó de na cluichí le gach canúint agus baineann cuid acu le Gaeilge Chúige Uladh amháin. Beidh an dá mhórchanúint eile ar fáil amach anseo.

An Teach Mór »

Seo aip foghlama Gaeilge a oibríonn ar an iPhone. Déanann an t-úsáideoir cuairt a thabhairt ar “theach mór”, seomra i ndiaidh seomra, agus ag an am céanna aithne a chur ar na téarmaí cuí a bhíonn á labhairt ag cainteoir Gaeilge.

12/02/2015

Bábóg Baby »

Is aip ildaite do pháistí óga é Bábóg Baby.

Foghlaimíonn tú dáthanna, cruthanna agus uimhireacha i mBéarla, Gaeilge, Gaelic na hAlban agus sa Bhreatnais. Roghnaíonn tú pé teanga atá tú ag iarraidh ar bharr an scáileáin.

Bíonn na focail scríofa agus ráite ar an aip.

Tá sé ar fáil go héasca ón Google Play Store d’Android agus ón App Store i gcomhair iPhone agus iPad.

12/02/2015

Leabhar idirghníomhach Gaeilge »

Seo an chéad leabhar idirghníomhach atá ar fáil i nGaeilge. Tá sé ar fáil don Mac agus iPad amháin.

Slí Draíochta an Gha Ghréine le Marion Rose McFadden

Is scéal é faoi chailín óg atá ag súgradh lena haintín Róisín nuair a fheiceann sí ga gréine ag damhsa ar imeall na foraoise. Faigheann sí amach nach sióga atá sna gathanna seo ach ‘Demifay’ atá níos cúthaile ná na sióga.

Tabharfaidh sé léargas éagsúil de shaol na sióg do dhaoine óga i modh difriúil, digiteach.

Cluiche litríochta: Dyce »

Is cluiche litríochta Gaeilge é seo atá inúsáidte do dhaoine le disléicse. Tá sé oiriúnach do gach aois.

Faigheann tú ocht litir agus caithfidh tú focail a dhéanamh as na litreacha sin. Faigheann tú pointe amháin do gach litir a úsáideann tú. Is féidir cuid de na litreacha a athrú. Mar shampla, is féidir ‘p’ a athrú go ‘d’ agus fada a chur ar na gutaí ar fad.

Tugann an cluiche do scór duit ag an deireadh agus is féidir é a shábháil ann ionas gur féidir leat iarracht a dhéanamh é a shárú an chéad uair eile.

Aip Ící Pící »

Is compánach é an aip seo don leabhar agus dlúthdhiosca do pháistí Ící Pící. Tá ceol agus físeáin air agus is féidir leat do ghuth féin a thaifead ag ceol le cuid de na hamhráin ón leabhar. Tiocfaidh na focail aníos ar an scáileáin agus is féidir leat ceol leat ar stíl cháirióice. Is féidir do chuid taifid a roinnt le do chairde chomh maith leis an aip seo ar na meáin shóisialta.

Tá sé ar fáil anois iTunes don iPhone.

10/03/2015

Cúinne na bPáistí ón Aontas Eorpach »

Suíomh greasáin do pháistí ón Aontas Eorpach (AE). Tá neart eolais ar an suíomh seo faoin AE agus ag bun an leathanach tá neart cluichí ann do pháistí ó 6 bliain d’aois. Foghlaimíonn siad faoin AE leis na cluichí seo.

30/07/2015

Dangerous Dave in the Deserted Pirate's Hideout »

Beidh cuimhne ar daoine ag aois áirithe ar an gcluiche seo. Tháinig sé amach an chéad uair i 1988 agus bhí an-rath air. Tá Dave ar ais anois ag iarraidh a chuid trófaithe a fháil ar ais ón a namhaid, Clyde!

Tá an cluiche ar fáil i 14 teanga difriúil agus is í an Ghaeilge ceann acu sin.

Saol Faoi Shráid »

Tá an aip seo bunaithe ar an sraith teilifíse réamhscoile Saol Faoi Shráid atá ar Cúla4 na nÓg.

Is féidir leat tabhairt faoi dhathú agus cluiche péinteála ar an aip seo. Tá cluichí tomhais, áiseanna le hamhráin a chanadh agus cluichí spraíúla le himirt.

Tá tuilleadh eolais faoin tsraith ar fáil ar an suíomh www.saolfaoishraid.ie

Ainmhithe »

Foghlaimeoidh tú ainmnithe na hÉireann i nGaeilge leis an aip seo.

Tá 25 focal nua le foghlaim ón aip agus is féidir leat sin a dhéanamh leis an gcluiche beag atá mar chuid den aip. Tugann an cluiche deis duit dul in iomaíocht leat féin agus ansin is féidir leat an scór is fearr a chur ar an gclár ceann riain.

18/11/2015

Telly Scéalta - Físeáin do pháistí »

Seo an leagan Gaeilge den sraith teilifíse do pháistí ón mBreatain Bheag.

Tá sé ar fáil sna Sé Chontae amháin