Tux Paint »

Is ríomhchlár saor ó chostas é Tux Paint do pháistí idir 3 agus 12 bliana d’aois. Tá comhéadan simplí air, fuaimeanna spraíúla agus sonóg a threoraíonn na páistí agus iad ag tarraingt íomhánna. Is féidir dathanna, línte, agus cruthanna éagsúla de gach sórt a roghnú, agus pictiúir an-thaitneamhacha a tharraingt. Freisin, tá sé deacair ag páiste botún a dhéanamh agus pictiúr nua a chailleadh, mar tá cuimhne maith sa chlár, fiú má fhágtar é de thimpiste.

Scrabble3D »

Cluiche boird is ea Scrabble. Modh an chluiche ná focail a chur ar an gclár ar bhealach cosúil le crosfhocal. Is féidir le suas le ceathrar imreoir páirt a ghlacadh sa chluiche. Faigheann gach imreoir líon teoranta litreacha (7 nó 8 de ghnáth). Duine a ndiaidh a chéile, caithfidh na himreoirí iarracht a dhéanamh focail bhailí a dhéanamh leis na litreacha atá acu, agus iad a nascadh leis na focail atá ar an gclár cheana féin. Braitheann luach na bhfocal ar luach na litreacha (tá luach níos airde ar litreacha atá níos annaimhe) agus ar na cearnóga bisigh a iolraíonn scór litreach nó scór an fhocail iomláin. Is é cuspóir an chluiche an scór is airde a fháil.

Toporopa »

Is cluiche ar-líne, do pháistí sna blianta deireanacha den bhunoideachas, is ea Toporopa. Is é atá ann dáiríre ná sraith cluichí idirghníomhacha bunaithe ar thíreolaíocht na hEorpa. Fiafraítear cad iad na haibhneacha móra, na cathracha is tábhachtaí, agus a leithéid sin. Mar sin, is cluiche oideachasúil é den chuid is mó. Ní miste do dhaoine fásta na cluichí seo a imirt sula molann siad iad do pháistí!

Cluichí Teanga »

Seo leagan Gaeilge den chluiche Hangman. Déantar iarracht tomhais a dhéanamh ar fhocail i nGaeilge, a fhaid agus atá an créatúr bocht á chrochadh as an gcrann.

Scratch »

Is é atá i Scratch ná áis spraoi agus áis foghlama do pháistí óga. Is é atá á mhúineadh ná coincheapa ríomhaireachta, agus déantar é seo ar bhealach an-tarraingteach simplí do pháistí. Is féidir pearsana a chruthú agus a chur ag caint, nó ag canadh, nó ag gluaiseacht ar an scáileán. Is féidir leis an tuismitheoir aithne a chur ar an bhfeidhmchlár go tapa, agus ansin obair i dteannta an pháiste

Seterra »

Is cluiche tíreolaíochta deacair é Seterra le breis agus 100 cluiche éagsúla ann. Imir na cluichí agus foghlaim faoi áiteanna agus nithe eile nach raibh ar eolas agat. Freagair ceisteanna faoi phríomhchathracha ar fud na cruinne; triail na sléibhte is airde ar domhan a ainmniú; aithin bratacha tíortha agus neart eile. Ní cluiche amháin é seo - is ceacht ollmhór tíreolais é!

An Caife Craosach »

Is cluiche idirghabhála é An Caife Craosach ina roghnaíonn an t-imreoir carachtar amháin, GabeGabby, le bheith mar bhainisteoir ar bhialann neamhghnách i mBaile Ravenwood. Caithfidh an t-imreoir freastal go sásúil ar na hollphéisteanna ar fad atá mar chustaiméirí na bialainne ionas go n-íocfaidh gach ceann acu sula bhfágfar. Is féidir an físchluiche seo a íosluchtú saor in aisce anois.

29/01/2015

»

Tá cuideachta atá lonnaithe sa Digital Hub, BitSmith Games, tar éis cluiche nua den chaighdeán is airde a fhorbairt agus é bunaithe ar An Táin agus scéalta bainteach le Cú Chulainn. Tá an cluiche seo ar fáil i dtogha na Gaeilge, chomh maith le Béarla. Tá ag éirí go han-mhaith leis an gcluiche seo ar na margaí ina bhfuil sé ar díol.

Tá cluiche dátheangach eile ar bun ag an gcomhlacht seo. Beidh FranknJohn ag teacht go luath! 19/01/2015

Físeáin YouTube de Chluichí Ríomhaireachta »

Tá nós ann físeáin a dhéanamh de chluichí ríomhaireachta, mar áis chun an cluiche a fhoghlaim, agus mar sin de. Le déanaí tá daoine á dhéanamh seo i nGaeilge, agus is iontach é sin a fheiceáil. Seo iarracht ar chuntas a thabhairt de na háiteanna ina n-aimseofar na físeáin seo. Is áis mhaith iad freisin chun barr feabhais a chur ar do cuid Gaeilge.

Cluichí ó CléClic »

Cluiche nua ó CléClic: Uafás na nAonadharcach Tá na hAonadharcaigh tagtha! Is maith le Robin íad, ach tá uafás ar Ruairí. Teann sé ar imram go huaimh na fírinne chun rún na n-aonadharcach a aimsú. FOLÁIREAMH: Is cluiche é seo i gcomhair páistí dána agus rógairí...

Liathróid agus Líne: Bain úsáid as an luchóg chun líne a tharraingt agus an liathróid a chur sa pholl. Seachain máistir na dtriantán agus a ghiollaí!

Samurai Beaga: Úsáid na litreacha ‘a’, ‘s’ agus ‘d’ le rith ar aghaidh, dul siar agus ionsaigh a dhéanamh ar an duine eile ach níl cead agat ach gach ceann a úsáid uair amháin.

Tá costas ag baint leis an gcluiche thíos

An Aimsir Óg: Saighead eochar suas síos clé agus deas chun imirt. Is cluiche rólghlactha é seo, curtha le chéile sa stíl Seapánach. Leanann sé sceal ‘Marine,’ cailín óg ó na Gorta Glasa. Teann sí ar imram mór chun laochra na Tíre a bhailú agus seasamh i gcoinne an tíarna ‘Dragan’.

Cluiche éasca atá oiriúnach do shean agus óg. Ceol deas, agus Gaeilge.

28/01/2015

ICF Cú Chulainn »

Seo cluiche tríthoiseach bunaithe ar scéal Chú Chulainn, atá ar fáil as Gaeilge chomh maith le Béarla. Aidhm an chluiche ná cabhrú le Cú Chulainn éalú ó Oileán na nDraoithe. Is féidir Cú Chulainn a threorú amach trí chnagadh nó cliceáil ar an talamh. Sin mar a oibríonn sé!

Webfeud »

Tá an cluiche ar-líne Webfeud ar fáil as Gaeilge. Is éard is Webfeud ann ná cluiche focal atá cosúil go maith le Scrabble. Is féidir imirt in aghaidh cairde a bhfuil an t-aip acu, an ríomhaire féin ag leibhéil éagsúla go maith nó in aghaidh daoine randamacha. Is féidir caint le do chéile comhraic air chomh maith. Tá gné amháin den chluiche a chruthóidh conspóid áirithe áfach, is é sin go ligtear claochluithe tosaigh, uruithe is ginidigh a úsáid, rud nach n-aontóidh gach éinne leis. Tá an nós seo ann go pointe i leagan Gaeilge Scrabble. Is éasca dul i dtaithí air agus tá i bhfad níos mó féidearthachtaí focal ann nuair a bhaintear úsáid as.

An Teach Mór »

Seo aip foghlama Gaeilge a oibríonn ar an iPhone. Déanann an t-úsáideoir cuairt a thabhairt ar “theach mór”, seomra i ndiaidh seomra, agus ag an am céanna aithne a chur ar na téarmaí cuí a bhíonn á labhairt ag cainteoir Gaeilge.

12/02/2015

Crosfhocal Saol »

Tá crosfhocal míosúil ag an iris Saol, ina ndéantar duais a thairiscint.

Wordumz »

Is cluiche focal é seo. Tá stór focal mór, litriú maith agus luas ag teastáil dó.

Titeann meascán mór de litreacha ar leacáin bheaga ó bharr an scáileán agus caithfidh tú na litreacha a úsáid le focail a dhéanamh. Nuair a úsáideann tú an litir, imíonn sé agus faigheann tú pointí. Nuair atá beagán litreacha fágtha, titeann tuilleadh agus leanann an cluiche ar aghaidh mar sin.

Breathnaíonn sé cosúil le Tetrus.

Briathra na Gaeilge »

Is aip spraíúil é seo a mhúineann briathair Gaeilge duit.

Tá os cionn 500 briathar éagsúil air agus samplaí de na haimsirí difriúla. Tá abairtí samplacha ann agus is féidir an méid a fhoghlaimíonn tú a chleachtadh leis na cluichí atá air.

Is féidir tosú leis an gcluiche ‘Meaitseáil an Briathar’, ansin, lean ar aghaidh le ‘Litrigh an Briathar’ agus i ndiaidh roinnt cleachtadh ‘Críochnaigh an Abairt’.

Cluiche litríochta: Dyce »

Is cluiche litríochta Gaeilge é seo atá inúsáidte do dhaoine le disléicse. Tá sé oiriúnach do gach aois.

Faigheann tú ocht litir agus caithfidh tú focail a dhéanamh as na litreacha sin. Faigheann tú pointe amháin do gach litir a úsáideann tú. Is féidir cuid de na litreacha a athrú. Mar shampla, is féidir ‘p’ a athrú go ‘d’ agus fada a chur ar na gutaí ar fad.

Tugann an cluiche do scór duit ag an deireadh agus is féidir é a shábháil ann ionas gur féidir leat iarracht a dhéanamh é a shárú an chéad uair eile.

Cúinne na bPáistí ón Aontas Eorpach »

Suíomh greasáin do pháistí ón Aontas Eorpach (AE). Tá neart eolais ar an suíomh seo faoin AE agus ag bun an leathanach tá neart cluichí ann do pháistí ó 6 bliain d’aois. Foghlaimíonn siad faoin AE leis na cluichí seo.

30/07/2015

Ficheall ar líne »

Cuireann an suíomh seo ar do chumas cluichí Fichille a imirt ar-líne. Ní gá duit ach cuntas a chruthú agus tá tú in ann cluichí a imirt ar líne le daoine timpeall an domhain.

Dangerous Dave in the Deserted Pirate's Hideout »

Beidh cuimhne ar daoine ag aois áirithe ar an gcluiche seo. Tháinig sé amach an chéad uair i 1988 agus bhí an-rath air. Tá Dave ar ais anois ag iarraidh a chuid trófaithe a fháil ar ais ón a namhaid, Clyde!

Tá an cluiche ar fáil i 14 teanga difriúil agus is í an Ghaeilge ceann acu sin.

Saol Faoi Shráid »

Tá an aip seo bunaithe ar an sraith teilifíse réamhscoile Saol Faoi Shráid atá ar Cúla4 na nÓg.

Is féidir leat tabhairt faoi dhathú agus cluiche péinteála ar an aip seo. Tá cluichí tomhais, áiseanna le hamhráin a chanadh agus cluichí spraíúla le himirt.

Tá tuilleadh eolais faoin tsraith ar fáil ar an suíomh www.saolfaoishraid.ie

Ainmhithe »

Foghlaimeoidh tú ainmnithe na hÉireann i nGaeilge leis an aip seo.

Tá 25 focal nua le foghlaim ón aip agus is féidir leat sin a dhéanamh leis an gcluiche beag atá mar chuid den aip. Tugann an cluiche deis duit dul in iomaíocht leat féin agus ansin is féidir leat an scór is fearr a chur ar an gclár ceann riain.

18/11/2015

Cluichí Teanga: Gaeilge agus Iodáilis »

Seo leagan Gaeilge agus Iodáilis den chluiche Hangman. Is féidir le foghlaimeoirí an dá theanga é a imirt. Déantar iarracht tomhais a dhéanamh ar fhocail Gaeilge, a fhaid agus atá an créatúr bocht á chrochadh as an gcrann. Tá na leideanna in Iodálais.

Crosfhocal sa chló Gaelach »

Is crosfhocal sa chló Gaelach é seo.