WinGléacht »

Is leagan de Fhoclóir Uí Dhónaill do ríomhairí é WinGléacht. Is foclóir Gaeilge-Béarla é ach is féidir focail a chuardach ó Bhéarla go Gaeilge freisin, murab ionann agus sa leagan clóbhuailte. Níl fheidhmíonn sé ar an idirlíon, faraor, rud a bheadh thar a bheith úsáideach. Ní féidir an clár a íosluchtú ach oiread: caithfear é a cheannach ar CD. Is do ríomhairí Windows amháin é.

Ceart »

Is gramadóir leictreonach é Ceart, sé sin aimsíonn sé botúin ghramadaí i dtéacs scríofa. Is clár a oibríonn go neamhspleách ar phróiseálaithe focal é, mar sin is gá an téacs a chóipeáil agus a ghreamú ón mbuncháipéis chun é a chur ag obair. Is é an t-aon áis inúsáidte dá leithéid atá ann, agus tá sé fiúntach. Tá costas thart ar €30 air, agus is féidir é a íosluchtú ón idirlíon nó a cheannach ar CD.

Litreoir do Mhozilla Firefox »

eisínteacht de Gaelspell ar fáil do Mozilla Firefox, agus tá sé seo ar fáil saor ó chostas. Mar sin, má theastaíonn uait téacs dea-litrithe a scríobh ar an idirlíon, ní haon dochar é an áis seo a úsáid. Tá sé ar fáil i bhfoirm breiseáin do Firefox.

Litreoir do Mhozilla Thunderbird »

eisínteacht de Gaelspell ar fáil do Mozilla Thunderbird, agus tá sé seo ar fáil saor ó chostas. Mar sin, má theastaíonn uait téacs dea-litrithe a scríobh i ríomhphoist, ní haon dochar é an áis seo a úsáid. Tá sé ar fáil i bhfoirm breiseáin do Thunderbird.

Seans Eile »

Forbraíodh Seans Eile mar áis chun Gaeilge a chleachtadh, trí bhéim a chur ar na rudaí is deacra don úsáideoir. Cuireann an clár ceisteanna, agus déanann sé anailís ar na freagraí. Ní athchuirtear chomh minic sin ceisteanna a freagraítear i gceart, agus tugtar seans eile don úsáideoir i gcás na gceisteanna nach bhfreagraítear i gceart. Áis foghlamtha an-úsáideach ar fad.

Litreoir Gaeilge do OpenOffice.org »

eisínteacht de Gaelspell ar fáil do OpenOffice.org, agus tá sé seo ar fáil saor ó chostas. Mar sin, má theastaíonn próiseálaí focal maith uait le litreoir fiúntach ann, agus gan rud ar bith a íoc as, seo í an rogha cheart (OpenOffice.org Writer).

Foclóir Fraincise - Gaeilge »

Is foclóir Fraincise - Gaeilge é seo atá ar fáil saor in aisce (Is cuid é den togra Freelang). Is foclóir beag é ach is féidir a thuilleadh focal a chur leis chun líon na bhfocal a mhéadú. Is feidhmchlár beag é agus an-éasca go deo feidhm a bhaint as. Is féidir focail a chuardach i bhFraincis nó i nGaeilge. Níl sonraí ar fáil don na focail, áfach: níl ar fáil ach an focal Fraincise do fhocal Gaeilge agus a mhalairt. Tá an foclóir ar fáil ar an ngréasán freisin. Is féidir feidhm a bhaint as ansin saor in aisce ach ní féidir a thuilleadh focal a chur leis sa chás sin.

Teasáras do OpenOffice.org »

Tá teasáras an-mhaith ar fáil i nGaeilge, agus is féidir é a úsáid laistigh den fheidhmchlár saor ó chostas OpenOffice.org. Is breiseán é a íosluchtaítear tar éis duit OpenOffice.org a shuí ar an ríomhaire. I ndáiríre, ní breiseán ann féin atá ann, ach áis a roinneann spás leis an litreoir. Sé sin, má íosluchtaíonn tú an litreoir Gaeilge do OpenOffice.org, tiocfaidh an teasáras leis gan gá aon ní eile a dhéanamh.

Focal.ie/Tearma.ie do Mozilla Firefox »

Tá ainm an suíomh focal.ie athraithe anois go tearma.ie. Tiocfaidh tú air go fóill má chuireann tú www.focal.ie isteach.

Má bhaineann tú leas as an suíomh iontach téarmaíochta tearma.ie go rímhinic, b’fhéidir go mb’fhearr leat teacht air go furasta agus go gasta. Is féidir breiseán a chur le Mozilla Firefox chun focal a chuardach i tearma.ie gan dul chuig an leathanach tearma.ie féin!

06/03/2015

Gaelfón Irish Translator »

Is é atá i nGaelfón Irish Translator ná feidhmchlár do ghutháin Samsung inar féidir téarmaí a aistriú ó Ghaeilge go Béarla nó ó Bhéarla go Gaeilge. Tá breis agus 13,000 focal ann. Feidhmíonn sé go neamhspleách ar an ngréasán domhanda. Ach is féidir fuaimniú na bhfocal a íosluchtú ón idirlín muna bhfuil tú cinnte faoi cén chaoi len iad a fhuaimniú.

Greann Gaeilge »

Múineann Greann le Gaeilge duit conas briathra agus forainmneacha réamhfhoclacha (do, dom, duit, agus araile) a réimniú. Mar aon leis sin, is féidir cur leis an ábhar. Tá foclóir Gaeilge-Béarla saor in aisce bunaithe ar Irishionary.com a nuashonraítear gach mí.

Mar aon le sin tá líonléitheoir ionsuite ann chun rochtain a fháil ar na cláir phlé, na Greann Forums, inar féidir leat do Ghaeilge a chleachtadh agus freagraí a fháil ar aon cheist atá agat. Tá cláir phlé ann do thosaitheoirí, daoine le méid áirithe Gaeilge agus daoine a bhfuil cuíosach líofa. Tá na cláir phlé seo churtha in oiriúint don iPhone nó an iPod Touch.

Aire: Is do ghutháin iPhone, iPod Touch agus an iPad amháin é an feidhmchláirín seo.

Get the Focal »

Is foclóir nó bunachar sonraí ollmhór Béarla / Gaeilge é Get the Focal. Tá breis agus 13,000 focal agus téarmaí ar fáil ann maille le torthaí ó www.focal.ie agus aistriúcháin ar fáil trí chóras aistrithe AistrighGoogle.

An bhfuil níos mó ná aistriúchán de dhíth? An mian leat an focal a chloisteáil? Is féidir an fuaimniú a chloisteáil freisin trí chnaipe a bhrú.

Síntí Fada ar an Tocco »

Cheannaigh an-chuid daoine an Tocco ó Samsung, an chéad ghuthán póca a bhí ar fáil i nGaeilge. Ach bhí deacracht ag an-chuid daoine na síntí fada a chur i bhfeidhm. Cé nach feidhmchlár sa ghnáthchiall atá i gceist anseo, seo treoracha a mhíníonn go héasca cén chaoi leis na síntí fada a chur i bhfeidhm. Athrú beag simplí atá i gceist... Abair linn má tá an t-eolas seo bailí do ghutháin eile de chuid Samsung.

LibreOffice: Litreoir leictreonach, Teasáras & Fleiscíneoir »

Tá eisínteacht de Gaelspell ar fáil do LibreOffice, anois ar shuíomh LibreOffice féin, agus tá sé seo ar fáil saor in aisce. Mar sin, má theastaíonn próiseálaí focal maith uait le litreoir fiúntach ann, agus gan rud ar bith a íoc as, seo í an rogha cheart (LibreOffice Writer). Mar aon leis an litreoir, tá teasáras agus áis a dhéanann scrúdú ar fhleiscíniú.

Nuair a bhíonn an eisínteacht i bhfeidhm, is féidir an litreoir a chur i mbun oibre mar seo:

Ag barr LibreOffice Writer, tá cnaipe beag le ABC agus tic thíos fúthu. Brúigh an cnaipe sin agus osclófar fuinneog nua chun an litriú a cheartú. Ceartaigh aon fhocal atá mícheart.

Mar eolas Nuair a leantar an nasc thuas, tá rabhadh ann a deir go bhfuil seans ann nach ndéantar bainistiú ar an mbogearraí a thuilleadh. Tá an bogearraí ag feidhmiú i gceart. Níl fadhb ar bith leis.

< Off-line dictionary > Teasáras don Ghaeilge »

Is feidhmchláirín fónta é seo do ghutháin Android nuair atá focal faoi leith á lorg, teasáras go bunúsach. Téigh i dtuilleamaí an fhoclóra in áit ar bith. Ní gá nasc a bheith ann leis an ngréasán domhanda chun focail a chuardach. Tá sé an-áisiúil má táthar thar lear, in eitleán, nó in áit iarghúlta nach bhfuil ceangailte leis an idirlíon nó más mian cumhacht sa chadhnra a spáráil. Tá foclóirí i dteangacha eile ann freisin.

12/02/2015

LaTex - Tacaíocht Chlóchuradóireachta don Ghaeilge »

Tá tacaíocht don Ghaeilge ann mar chuid den phacáiste clóchuradóireachta LaTex, áis a bhaineann lucht léinn an-chuid leasa as.

focloir.ie - An foclóir nua Béarla - Gaeilge »

Tá foclóir nua Béarla - Gaeilge ann anois, agus tá sé ar fáil ar-líne saor in aisce. Seo é comharba fhoclóir de Bhaldraithe. Ní hamháin go bhfuil aistriúcháin scríofa ann ar na focail, ach tá taifid ar an-chuid acu i ngach ceann de na príomhchanúintí, agus tá neart samplaí ann den chaoi ina n-úsáidtear na focail. Is iontach an áis í. Nóta: Cé go bhfuil an-chuid focal ann, níl sé iomlán go fóill, mar sin is minic nach n-aimsítear focal. Beidh sé iomlán roimh dheireadh 2013, deirtear.

DioDict3 »

Tá foclóir saor in aisce ar fáil don Android, agus trín “siopa” Samsung amháin (ní Google Play, ar chúis éigin), bunaithe ar an mbunachar atá ag An nGúm (An Foclóir Póca). Is foclóir fiúntach é seo, agus is fiú é a íosluchtú más féidir.

Fuaim-U »

Is cluiche fónaice é Fuaim-U, don Android amháin, a leanann clár do pháistí atá ag foghlaim na léitheoireachta agus an litrithe trí Ghaeilge. Tosaíonn Fuaim-U le focail bhunúsacha CGC agus leanann ar aghaidh go focail níos faide, focail ilsiollacha, focail le séimhiú agus le hurú, focail chaola agus leathana agus ansin, na féidearthachtaí litrithe atá ag na gutaí fada. Tá na focail ar fad sa chaighdeán ach tá béim ar Ghaeilge Chúige Uladh agus an nasc idir fuaimniú Uladh agus an litriú sa chaighdeán. Ar ndóigh, baineann an chuid is mó de na cluichí le gach canúint agus baineann cuid acu le Gaeilge Chúige Uladh amháin. Beidh an dá mhórchanúint eile ar fáil amach anseo.

Briathra »

Seo aip don iPhone agus don Android a chuireann na leaganacha éagsúla de bhriathra na Gaeilge ar fáil, mar shampla sa leagan dearfach, diúltach, agus ceisteach, mar aon leis na haimsirí go léir. Cuirtear an t-ainm briathra ar fáil chomh maith. Tá thart ar 150 de na briathra is coitianta ann faoi láthair.

100 Briathar »

Tá 100 de na briathair is coitianta sa Ghaeilge ar an aip seo, i gcúig aimsir difriúil. Tá sé ar fáil don iPhone agus don Android.

05/06/2015

Dúchas.ie »

Is é sprioc an tionscadail ná digitiú Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a thionscnamh.

Faoin mbliain 2016, táthar ag siúl le go mbeidh cóip dhigiteach(scanta nó ataifeadta) ar fáil de na hacmhainní seo a leanas: páipéir (leathanaigh agus cártaí innéacs), grianghraif, comhaid fuaime, comhaid físe. Ag an bpointe seo, ní áirítear athscríobh ábhair lámhscríofa ná aithint optúil carachtar (OCR).

12/02/2015

Gaois.ie »

Is éard atá sa suíomh seo ná inneall cuardaigh a ligeann don úsáideoir cuardach a dhéanamh i gcorpas comhthreomhar ailínithe de théacsanna reachtaíochta. Tá thart ar 9 milliún focal sa chorpas, 4.5 milliún i nGaeilge agus 4.5 milliún i mBéarla. Is féidir cuardach a dhéanamh ar théarma nó ar fhrása i mBéarla nó i nGaeilge agus ginfear liosta de na míreanna sa chorpas ina bhfuil an téarma/frása sin le fáil. Is féidir leis an úsáideoir an liosta míreanna sin a fheiceáil taobh le taobh lena gcóimhíreanna sa teanga eile.

Tearma.ie aip »

Is aip é seo atá nasctha leis an suíomh www.tearma.ie (www.focal.ie mar a bhí)

Tá eolas ar www.tearma.ie ar fáil anseo.

Is é atá i gceist leis an aip seo ná bealach eile le teacht ar an suíomh gan bhrabhsálaí a úsáid.

Tá sé ar fáil don iPhone, iPad agus don Android.

Foclóir Béarla-Gaeilge »

Foclóir Béarla-Gaeilge ar fáil mar fheidhmchláirín.

Tá breis is 32,000 ceannfhocal, os cionn 100,000 aonad céille, agus níos mó ná 100,000 abairt shamplach agus frása san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge. Tá comhaid foghraíochta ó na trí mhórchanúint agus an t-iliomad comhad gramadaí ar fáil d’úsáideoirí chomh maith.

An chéad fhoclóir cuimsitheach Béarla-Gaeilge a foilsíodh le breis agus 50 bliain anuas, tá an foclóir comhaimseartha, údarásach seo oiriúnach do dhaoine den uile aois agus cumas, ón bhfoghlaimeoir atá ar thús a aistir go dtí cainteoirí líofa a úsáideann an teanga ar leibhéal gairmiúil gach lá.

Tá a thuilleadh eolais maidir leis an aip seo le fáil anseo.

Tá sé ar fáil don Android, agus don iPhone/iPad.

Léigh Linn »

Áis léitheoireachta is ea Léigh Linn. Tá leabhair Ghaeilge agus eolas fúthu le fáil air. Tá an chéad chuid de gach leabhar ar fáil i bhfoirm ríomhleabhair (ebook) agus i bhfoirm closleabhair (audio book). Is féidir leat éisteacht leis an leabhar nó é a léamh ar do ríomhaire, ar do thaibléad, nó ar d’fhón cliste. Má thaitníonn an leabhar leat, is féidir an chuid eile de a cheannach agus a íoslódáil.