Fuaim-U

Íosluchtaigh
Údar:

Gan Ainm

Ceadúnas: €1.99
Teagmháil:

Ultach

Maidir Leis

Is cluiche fónaice é Fuaim-U, don Android amháin, a leanann clár do pháistí atá ag foghlaim na léitheoireachta agus an litrithe trí Ghaeilge. Tosaíonn Fuaim-U le focail bhunúsacha CGC agus leanann ar aghaidh go focail níos faide, focail ilsiollacha, focail le séimhiú agus le hurú, focail chaola agus leathana agus ansin, na féidearthachtaí litrithe atá ag na gutaí fada. Tá na focail ar fad sa chaighdeán ach tá béim ar Ghaeilge Chúige Uladh agus an nasc idir fuaimniú Uladh agus an litriú sa chaighdeán. Ar ndóigh, baineann an chuid is mó de na cluichí le gach canúint agus baineann cuid acu le Gaeilge Chúige Uladh amháin. Beidh an dá mhórchanúint eile ar fáil amach anseo.

Treoracha

Téigh go dtí an Siopa Google Play agus ar aghaidh leat sa ghnáthshlí.

Léirmheas

Tugtar buíochas ar leith do COGG as maoiniú a chur ar fáil don fheidhmchlár seo.

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ