Tearma.ie aip

Íosluchtaigh
Údar:

Cormac Kinsella

Maidir Leis

Is aip é seo atá nasctha leis an suíomh www.tearma.ie (www.focal.ie mar a bhí)

Tá eolas ar www.tearma.ie ar fáil anseo.

Is é atá i gceist leis an aip seo ná bealach eile le teacht ar an suíomh gan bhrabhsálaí a úsáid.

Tá sé ar fáil don iPhone, iPad agus don Android.

Treoracha

Déan cuardach ar ‘focal.ie’ san App Store don iPhone nó iPad nó sa Google Play Store i gcomhair Android.

Léirmheas

Tá sé an-éasca le húsáid. Cuireann tú an focal atá uait - i mBéarla nó Gaeilge - istigh sa bhosca cuardaigh agus tagann rogha focal aníos.

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ