Gaoluinn.com

Íosluchtaigh
Údar:

Mícheál Ó Lochlainn

Ceadúnas: Saor ó chostas
Maidir Leis

Is suíomh eolais atá anseo. Tá eolas teicniúil ar an suíomh seo i mBéarla agus Gaeilge na Mumhan. Tá ailt air faoi chartlannaíocht dhigiteach, Word Press agus Bash. Pléann sé script bash chun logánú theangacha Ceilteacha a chur i gcrí ar stáisiúin oibire Ubuntu freisin.

Tá míniú ar úsáid Bash agus Word Press sa rannóg bogearra freisin.

23/03/2015

Treoracha

Tá lipéad ar bharr an leathanaigh a deir ‘Baile i nGaoluinn’ agus ‘English Home’ ionas gur féidir leat do theanga a roghnú. Tá roinnt rudaí ar fáil i nGaeilge amháin agus roinnt rudaí eile ar fáil i mBéarla amháin.

Aistriúchán

Bainisteoir Aistriúcháin:

Mícheál Ó Lochlainn

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ