Foclóir Béarla-Gaeilge

Údar:

Foras na Gaeilge

Ceadúnas: €4.99
Maidir Leis

Foclóir Béarla-Gaeilge ar fáil mar fheidhmchláirín.

Tá breis is 32,000 ceannfhocal, os cionn 100,000 aonad céille, agus níos mó ná 100,000 abairt shamplach agus frása san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge. Tá comhaid foghraíochta ó na trí mhórchanúint agus an t-iliomad comhad gramadaí ar fáil d’úsáideoirí chomh maith.

An chéad fhoclóir cuimsitheach Béarla-Gaeilge a foilsíodh le breis agus 50 bliain anuas, tá an foclóir comhaimseartha, údarásach seo oiriúnach do dhaoine den uile aois agus cumas, ón bhfoghlaimeoir atá ar thús a aistir go dtí cainteoirí líofa a úsáideann an teanga ar leibhéal gairmiúil gach lá.

Tá a thuilleadh eolais maidir leis an aip seo le fáil anseo.

Tá sé ar fáil don Android, agus don iPhone/iPad.

Treoracha

Déan cuardach ar ‘Foclóir Béarla-Gaeilge’ san App Store agus déan íoslódáil ar an aip.

Léirmheas

Tá sé an-éasca le húsáid. Cuireann tú an focal atá uait - i mBéarla nó Gaeilge - isteach sa bhosca cuardaigh agus tagann rogha focal aníos.

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ