Ceart

Íosluchtaigh
Údar:

Cruinneog

Ceadúnas: Dílsithe (Tá costas leis)
Teagmháil:

Cruinneog

Maidir Leis

Is gramadóir leictreonach é Ceart, sé sin aimsíonn sé botúin ghramadaí i dtéacs scríofa. Is clár a oibríonn go neamhspleách ar phróiseálaithe focal é, mar sin is gá an téacs a chóipeáil agus a ghreamú ón mbuncháipéis chun é a chur ag obair. Is é an t-aon áis inúsáidte dá leithéid atá ann, agus tá sé fiúntach. Tá costas thart ar €30 air, agus is féidir é a íosluchtú ón idirlíon nó a cheannach ar CD.

Treoracha

Is gá an clár a shuiteáil faoi mar a mhínítear sna treoracha a ghabhann leis. Is é an gnáthphróiseas atá i gceist.

Ní mór an clár a chur ag obair, agus téacs a ghreamú air (sé sin téacs a bhainfí as próiseálaí focal ar nós MS WordOpenOffice.org Writer), agus an ceartúchán a chur sa tsiúil. Tá sé tábhachtach a thuiscint nach n-oibríonn an clár laistigh de na gnáthphróiseálaithe focal, ach leis féin.

Léirmheas

Tá tuilleadh eolais le fáil ar Ceart ag an nasc seo a leanas:

Ceart (dar le scriobh.ie)

Aistriúchán

Bainisteoir Aistriúcháin:

Cruinneog

An tAistriúchán:

Is féidir teanga an chomhéadain a roghnú: Gaeilge nó Béarla.

Moltaí Aistriúcháin:

eolas@cruinneog.com

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ