Vicipéid

Íosluchtaigh
Údar:

Vicipéid

Ceadúnas: Suíomh poiblí gan srian
Maidir Leis

Ciclipéid phoiblí saor ó chostas atá ar-líne, agus ar féidir le daoine cur léi go héasca, is ea an Vicipéid. Is í an chiclipéid is iomráití í ar an idirlíon, agus í ar fáil in an-chuid teangacha. De ghnáth is féidir iontaoibh a bheith agat as an eolas atá inti, ach uaireanta, toisc í a bheith chomh hoscailte sin, cuireann daoine mhísciúla eolas míchruinn air d’aonghnó d’fhonn daoine a chur ar strae. Tá líon na leathanach Gaeilge ag tarraingt ar 30,000 faoi láthair.

Treoracha

Is féidir na hailt ann a léamh saor in aisce, nó is féidir ailt a scríobh agus a fhoilsiú air.

Chun cur leis, tá dhá rogha agat. Is féidir alt a scríobh gan d’ainm a lua nó is féidir clárú agus d’ainm a lua.

Seo é an bunleathanach.

Léirmheas

Tá an t-eolas anseo cuimsitheach, agus ceart de gnáth, ach corruair ní féidir muinín a bhaint as. Braitheann sé ar an ábhar.

Méadú Mór i 2013

I rith na bliana 2013 tháinig méadú cuimsitheach ar an líon leathanach i nGaeilge ar an Vicipéid. An phríomhchúis leis seo ná gur thug an tOllamh Matt Hussey agus a fhoilsitheoir, Coiscéim (Pádraig Ó Snodaigh) cead an t-ollsaothar eolaíochta “Fréamh an Eolais”, leabhar toirtiúil 700 leathanach le 7000+ mír eolais ann, ar an Vicipéid. Is é an tOllamh Kevin Scannell, ó Ollscoil St Louis, Missouri, a rinne an obair seo, éacht eile.

Ba bhreá an rud é dá ndéanfása an saineolas agatsa a roinnt le pobal na Gaeilge, trí chlárú leis an Vicipéid agus cur leis! Ar aghaifh leat!

Aistriúchán

An tAistriúchán:

Tá líon na leathanach Gaeilge ag dul i méid i gcónaí. Má tá rud éigin ar eolas agatsa agus ar mian leat a roinnt leis an domhan, is féidir leat an Vicipéid a úsáid chuige sin. D’fhéadfá eolas atá scríofa agat cheana féin, ar ábhar ar bith, a chur air, mar shampla as leabhar nó as alt.

Maidir leis an bhfocal “Vicipéid": Bhíodh an focal tiomshaíocht sna leabhair fadó, agus an bhrí chéanna leis agus atá ag “ciclipéid”. N’fheadar cá has don bhfocal ciclipéid? Ar ndóigh tá brí theicniúil leis an gcuid “Vici” den ainm, a bhaineann le nádúr poiblí an ruda.

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ