Linux KDE, Comhéadan Gaeilge do

Íosluchtaigh
Údar:

Kevin Scannell

Ceadúnas: Saor, foinse oscailte
Maidir Leis

Tá Pacáiste Comhéadan Teanga don Ghaeilge ar fáil don chóras oibriúcháin KDE do Linux. Nuair a chuirtear an comhéadan seo i bhfeidhm, is i nGaeilge a bhíonn na codanna is mó a bhaintear leas astu faoin gcóras (ar a laghad 95% de na teachtaireachtaí is coitianta). Tá an téarmaíocht Ghaeilge an-sothuigthe. Ar ndóigh tá KDE saor in aisce, mar baineann sé leis an bhfealsúnacht Foinse Oscailte.

Treoracha

Lean na treoracha ar an suíomh thuas.

Níl leagan ar leith don Ghaeilge i rith suiteála. Cuirtear an córas oibrithe ar an ríomhaire, agus le linn an phróisis suiteála, is féidir do rogha teanga a dhéanamh, agus suiteálfaidh sé na haistriúcháin Ghaeilge go huathoibríoch ón bpointe sin.

Cuimhnigh gur córas Linux atá i gceist agus mar sin nach mbíonn an próiseas suiteála ró-chairdiúil.

Léirmheas

Ar na hathruithe teanga ar fad ar féidir a dhéanamh ar an ríomhaire, seo é an ceann is mó. Nuair a athraítear teanga chomhéadain an chórais oibriúcháin, bíonn teanga an ríomhaire á hathrú, go bunúsach. Mar sin, molaimid den té atá á dhéanamh seo fanacht go dtí go bhfuil taithí áirithe bainte amach aige ar na feidhmchláir eile ar dtús sula dtugann sé faoi.

Níl deacracht ar bith ann an teanga a athrú siar aniar idir Gaeilge agus Béarla, más gá.

Tógfaidh sé méid áirithe ama dul i dtaithí ar an dtéarmaíocht nua, ach ní fada an achar é. Tar éis tamaill, bíonn sé go huile agus go hiomlán nádúrtha leas a bhaint as.

Moladh

Má tá sean-ríomhaire agat sa teach atá tar éis éirí beagáinín mall, agus nach bhfuil úsáid agat dó, d’fhéadfá tosú ag pleidhcíocht leis tríd an córas Linux a rith air. D’fhéadfá an leagan Gaeilge de a chur air ar dtús.

KDE in Éirinn

Tá suíomh ag lucht KDE na hÉireann, agus tá roinnt den tsuíomh seo i nGaeilge. Tabhair tacaíocht dóibh!

Tá an suíomh anseo.

Aistriúchán

Bainisteoir Aistriúcháin:

Kevin Scannell

An tAistriúchán:

Tá an t-aistriúchán maith agus sothuigthe.

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ