Wunderground

Údar:

Weather Underground

Ceadúnas: Saor ó chostas
Maidir Leis

Is suíomh é seo chun réamhaisnéis aimsire a fháil. Taispeántar neart sonraí faoin aimsir ar fud na cruinne.

Treoracha

Clóscríobh an chathair nó baile nó áit eile ar ar mhaith leat na dálaí aimsire a fheiceáil. Is féidir logainmneacha i nGaeilge a chur isteach agus aimseofar iad gan mhoill. Mar shampla ba chóir “Baile Átha Cliath” a scríobh in ionad “Dublin” nó fiú bailte bídeacha amhail Cill Chormaic.

Aistriúchán

Bainisteoir Aistriúcháin:

Seanán Ó Coistín

An tAistriúchán:

Tá formhór den suíomh aistrithe go Gaeilge. Tá sé de shíor á méadú agus á aistriú.

Moltaí Aistriúcháin:

seanan@durud.ie

  TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ