Email Password
 

Logánú: Cad é atá ann?

Is é is brí le logánú i gcomhthéacs na ríomhaireachta ná cuma agus dealramh ag gléas nó ag feidhmchlár a athrú sa chaoi is go n-oireann sé do thír nó do chultúr áirithe.

Go minic, nuair a forbraítear feidhmchlár nua don domhan mór, déantar é sa chaoi is gur féidir teanga an chomhéadain a athrú go héasca. Bíonn comhad ar leith ann ina mbíonn liosta de na téarmaí agus na focail éagsúla ar fad a úsáidtear sa chlár, agus is é an comhad sin a aistrítear nuair a bhíonn an logánú ar siúl. Uaireanta, mar shampla i gcás na gclár foinse oscailte, bíonn an-chuid nathanna agus téarmaíochta aistrithe cheana féin, toisc cuid mhaith de na cláir a bheith cosúil lena chéile, mar sin bíonn aistriúcháin ar fáil. Dá bhrí sin, ní gá go beadh an próiseas chomh casta sin.

Déantar an-chuid logánú i mBaile Átha Cliath. Tá neart oifigí ag cuideachtaí iasachtacha ann ina ndéantar na leaganacha náisiúnta éagsúla a chur le chéile, mar sin bíonn deiseanna fostaíochta ann do na daoine a labhraíonn na teangacha sin, idir aistriú agus díolacháin ina dtíortha dúchais.

Aistriú

Molaimid do aon duine atá ag tabhairt faoi logánú a dhéanamh ar aon chlár dul i dteagmháil le bainisteoir an togra sa chaoi is nach gcuirtear saothar amú. Uaireanta bíonn bealaí éagsúla ann leis an obair a dhéanamh, bealaí níos éifeachtúla ná mar a cheapfaí.

Launchpad

I measc na n-áiseanna agus na suíomhanna atá ann chun bainistiú a dhéanamh ar fheidhmchláir, tá: Launchpad

Is áis í seo chun ríomhchláir agus suíomhanna a aistriú. Tá neart teangacha air, an Ghaeilge ina measc. Ní gá ach clárú, rud atá saor in aisce, agus ansin tosú ar an aistriú. Is gá tionscadal a roghnú ansin, agus tabhairt faoin obair.

Ach: Caithfear a bheith cúramach le Launchpad. Níl an áis seo oiriúnach do na mórthograí, leithéidí Mozilla Firefox, OpenOffice.org, agus a leithéid sin, fiú má tá siad liostáilte air. I gcás na mórthograí, bíonn obair níos eagraithe ann ag leibhéal níos airde, agus is minic a athdhéantar na haistriúcháin, mar sin uaireanta is obair amú a bhíonn i gceist. Mar sin, nuair atáthar in amhras, déantar teagmháil leis an mbainisteoir. Rud eile: Déanann Launchpad an t-aistriúchán ar fáil ar chóras Debian/Ubuntu amháin, mar sin tá sé beagáinín teoranta.

Poedit

Más mian leat oibriú go neamhspleách ar an idirlín, “as-líne”, is féidir freisin an comhad cuí a íosluchtú agus é a aistriú leis an áis Poedit (féach thíos). Nuair atá an comhad iomlán aistrithe ar an dóigh sin, is féidir é a uasluchtú arís. Ag an bpointe sin cuirtear an t-aistriúchán i bhfeidhm, faoi Launchpad.

Ackuna

Seo suíomh lenar féidir leat clárú agus aistriúcháin a dhéanamh ar aipeanna.

Má tá clár á fhorbairt agat, agus go dteastaíonn aistriúcháin uait air, is féidir leat clárú le Ackuna agus cabhair eagraithe a fháil ó dheontóirí.

Tá neart tograí ag fanacht le haistriúcháin go Gaeilge.

Sula ndéanann tú cinneadh am a chaitheamh ag aistriú, níor mhiste duit tamall ag caitheamh dod’ cheistiú féin maidir leis an aip féin. Roghnaigh na cinn is fearr.

Ní bhíonn mórán le haistriú i gcás aip do ghuthán.

01/01/15

Pootle

Pootle: Seo togra faoi leith chun deich ríomhchlár fónta a aistriú go dtí an líon is mó teangacha gur féidir. Is féidir clárú saor in aisce agus tabhairt faoin aistriú láithreach. Seo Leathanach na Gaeilge. Tá cuimhne ag an bhfeidhmchlár ar théarmaí a aistríodh cheana, mar sin is minic gur féidir obair go tapa.

Poedit

Más mian leat comhaid a aistriú tú féin (seachas ar shuíomh idirlín), bain leas as Poedit. Is ríomhchlár beag é a cruthaíodh go sonrach chun comhaid a aistriú go teangacha eile. Tá sé an-éasca feidhm a bhaint as. Feictear an teanga bhunaidh le hais na teanga nua.

Is féidir cúnamh a thabhairt do thogra, agus méid áirithe teoranta a aistriú. Tóg, mar shampla, an togra FreeMind. Brúigh ar an nasc seo a leanas: FreeMind.

Go minic is féidir a fheiceáil, ar thogra, go bhfuil céatadán áirithe den aistriú déanta, ach go bhfuil neart le déanamh go fóill. Is féidir na treoracha a leanúint agus roinnt de na téarmaí atá le haistriú fós a fheiceáil. Roghnaigh téarma, agus cuir aistriúchán ar fáil, más mian leat. Ar aghaidh leat...!

Bainistíocht agus Caighdeáin

Bíonn bainisteoir ann de ghnáth ar na tograí seo, agus bíonn an deis ann i gcónaí droch-aistriúchán, nó mí-aistriúchán, a cheartú, ach mar sin féin, is maith an nós é an t-aistriúchán is fearr gur féidir a chur ar fáil ionas nach gá é a athrú ar ball. Arís, moltar do éinne atá ag beartú tabhairt faoi aistriú dul i dteagmháil leis an mbainisteoir cuí.

Freisin, ba cheart cloí le caighdeán téarmaíochta áirithe, agus gan téarmaí nua a chruthú nuair atá siad ann cheana féin, rud a bhíonn beagáinín deacair leis an nGaeilge, de bharr easpa cur amach. Ach tá feabhas ag teacht air seo i gcónaí.

Aire: Go rómhinic, déantar lomaistriúchán ar an mBéarla gan brí an fhocail a thuiscint. Déantar droch-aistriúchán sa chás sin. Mar shampla, le tamall anuas, tá an focal aischothú á fheiceáil mar aistriúchán ar an bhfocal feedback sa Bhéarla. Aiseolas an t-aistriúchán ceart ar feedback (fad agus a bhaineann sé le heolas).

Agus focail á n-aistriú go Gaeilge agat, is í ciall nó brí an fhocail an rud is tábhachtaí, ní an focal féin. Ní hionann comhadlann i nGaeilge agus directory i mBéarla, ach is ionann iad i gcúrsaí ríomhaireachta. Is focail éagsúla ar fad iad ach ciallaíonn siad an rud céanna .i. áit ina gcuirtear comhaid i dtaisce as ríomhaire. Nuair a bhíonn daoine ag breathnú ar an bhfocal directory agus iad ag iarraidh é a aistriú go Gaeilge, bíonn an baol ann go ndéanfaidh siad é a aistriú go stiúrthóireachteolaire. Bheadh an chiall mhícheart ar fad ag a leithéid d’aistriúchán. Mar sin, bíonn an comhthéacs tábhachtach i gcónaí.

An Cineál Feidhmchlár a Aistrítear

Déantar aistriú ar gach saghas feidhmchlár. Is spéis leis an bpobal i gcoitinne na feidhmchláir ar féidir a aistriú go poiblí (gan gá ceadúnas ar leith), murab ionann agus na cinn a aistríonn cuideachtaí iad féin. Orthu seo, bíonn na feidhmchláir foinse oscailte, ach freisin bíonn méid áirithe feidhmchlár dílsithe. Sa dara chás, bíonn cinneadh déanta ag úinéirí na gclár leaganacha a chur ar fáil i dteangacha éagsúla, ach iarrann siad ar lucht labhartha na dteangacha sin an logánú a dhéanamh iad féin. Cuireann siad na huirlisí ar fáil chuige, áfach.