Email Password
 

Tar Linn! Tá Do Chúnamh Uainn!

nascanna.com, mar aon le páirtithe eile, i mbun feachtais nua le cur leis an líon feidhmchlár atá ann i nGaeilge. Chun go gcuirfí leis an líon seo, tá gá le:

 • Logánaithe (.i. aistritheoirí)
 • Timirí (.i. úsáideoirí atá sásta an scéal a scaipeadh)

Logánaithe

Tá sár-obair déanta an líon measartha beag daoine chun áiseanna ríomhaireachta a chur ar fáil trí Ghaeilge. Tá roinnt de na torthaí le feiceáil anseo ar an suíomh nascanna.com (agus tá neart eile nach bhfuil curtha in airde go fóill, faraor). Ach, tá gá againn anois lena thuilleadh agaibh! Ar mhaith leat teacht linn agus páirt a ghlacadh sna meithleacha logánaithe atá ann? Dá mhéid againn atá ag obair le chéile, is mó an líon feidhmchlár gur féidir linn a chur ar fáil. Ní gá do logánaí (aistritheoir) a bheith ina shaineolaí ríomhaireachta, ach is gá cumas sa Ghaeilge, agus a bheith toilteanach téarmaíocht chaighdeánach a úsáid.

Ba maith linn, mar shampla, na feidhmchláir seo a leanas a chur ar fáil i nGaeilge (le cead a n-úinéirí, ar ndóigh):

 • LibreOffice (togra leanúnach, den scoth)
 • Córas Android (le cead agus tacaíocht Ghoogle, más ann dó)
 • Google Chrome (le cead agus tacaíocht Ghoogle, más ann dó)
 • Firefox (togra leanúnach, den scoth)
 • Aipeanna don ghuthán
 • Wordpress (togra leanúnach)
 • Audacity (togra leanúnach)
 • Joomla
 • Blender
 • GIMP
 • KDE/Ubuntu (togra leanúnach)
 • agus neart neart eile

Tá neart uirlisí agus áiseanna ann chun cabhrú leis an obair seo, agus de ghnáth bíonn sé sciobtha. Mar shampla, is féidir bunachair sonraí a úsáid le han-chuid den na téarmaí a aistriú toisc gur ionann iad idir chláracha.

Timirí

Ról tábhachtach eile ná súil a choinneáil ar atá ann agus an scéal a scaipeadh, an cineál ruda a dhéanaimid i nascanna.com. Measaimid go mb’iontach an rud é dá mbeadh daoine éagsúla sásta súil a choinneáil ar chineáil áirithe feidhmchlár, agus eolas fúthu a chur faoi bhráid an phobail (sé sin eolas a ullmhú do nascanna.com. Mar shampla, duine amháin a choinneodh súil ar a bhfuil ar fáil do pháistí, duine eile do tháirgí don oifig, duine eile do rudaí a oibríonn ar Linux, mar an gcéanna don Mac, do ghutháin, agus mar sin de. Ní bheadh mar cháilíocht anseo ach cumas na feidhmchláir seo a úsáid agus a bheith sásta cinn nua a thriail ó am go ham. Níl mórán oibre i gceist, ach ba mhór an cúnamh é.


Ba bhreá linn a chloisteáil ó phobal na Gaeilge maidir leis an togra seo. Is obair dheonach, pháirtaimseartha atá i gceist (faoi mar atá i gcás nascanna.com agus don iliomad aistritheoirí amuigh ansin). Má tá spéis agat sna tograí seo, abair linn ag eolas@nascanna.com! Ní neart go cur le chéile!

Ní gá a bheith lonnaithe in Éirinn chuige seo, dála an scéil. Is pobal domhanda sinn. Ná bíodh buairt ort ach oiread maidir lena bheith fágtha amuigh sin leat féin: bíonn bainistiú ar siúl ar na tograí seo, agus bíonn cúnamh agus comhairle ar fáil.

Táimid ag smaoineamh ar eagraíocht ar leith a chur ar bun chun tacaíocht níos leanúnaí agus níos buaine a chur ar fáil.

An sprioc

An aidhm leis seo ná áiseanna digiteacha a chur ar fáil as Gaeilge, agus go mbeadh a leithéid caighdeánach sa tionscal seo. Má chuirimid na rudaí seo ar fáil, agus má úsáidimid iad, déanfaidh na comhlachtaí móra daoine le Gaeilge, sinne, a fhostú mar beidh linn, ar an gcaoi chéanna a bhíonn gá le daoine le teangacha eile. Beatha teanga í a úsáid ar an ríomhaire! Is chun ár leasa mar phobal é seo a dhéanamh.

Ceistneoir - Logánaithe de Dhíth!