Email Password
 

Logánú den Scoth: Mozilla - L

Tá eagraíocht ann a dhéanann cúram de roinnt de na tograí deonacha logánaíochta is tábhachtaí faoin mheirge Mozilla, leithéidí Mozilla Thunderbird, Mozilla Firefox agus eile. Mozilla - L is ainm don eagraíocht seo.

Tá cáilíochtaí arda ag baill na heagraíochta seo, mar is léir ó na torthaí. Tá na haistriúcháin ar na feidhmchláir a luaitear thuas thar barr ar fad, iad gonta agus an-sothuigthe ar fad. Tá lorg na gairmiúlachta le sonrú orthu.

Chuirfeadh an eagraíocht seo fáilte roimh a thuilleadh ball, ach iad a bheith cáilithe don obair. Tá gá le caighdeán maith Gaeilge mar aon le taithí i réimse na ríomhaireachta. Is féidir teagmháil a dhéanamh díreach leo ag an seoladh seo. Cuirtear iarratas ar bhallraíocht (sonraí teagmhála agus taithí san áireamh) mar ghnáth-theachtaireacht ríomhphoist go dtí an seoladh sin.