Email Password
 

Suiteáil an Mhéarchláir ar Ríomhairí Windows 7

Nóta: Táimid ag glacadh leis go bhfuil méarchlár éigin in úsáid cheana féin ar an ríomhaire.

Seo mar a shuiteáiltear an méarchlár:

Céim 1

 • Déan an méarchlár a phlugáil isteach in aon phort USB saor.
 • Fan nóiméad nó dhó, agus ansin bain triail as roinnt cnaipí a bhrú. Cinntigh, mar shampla trí leas a bhaint as clár ar nós MS Word, nó LibreOffice Writer, go “bhfeiceann” an ríomhaire an méarchlár nua. Ag an bpointe seo, ní thuigeann an ríomhaire go bhfuil an méarchlár éagsúil ón gceann a bhí ann roimhe, mar sin ní fheicfear na gutaí fada nuair a bhrúitear na cnaipí cuí go fóill. Is ag tástáil an naisc leictrigh atáthar anseo mar aon le comhoiriúnacht ghinearálta an mhéarchláir.

Nóta: Ós rud é gur méarchlár nua é seo, agus nach bhfuil sé faofa ag leithéidí Microsoft, níl an tiomántán, nó “brat”, cuí dó ar do ríomhaire. Ní mór duitse é a chur air. Is chuige sin na céimeanna seo a leanas:

Céim 2

 • Déan an comhad seo a leanas a íosluchtú ar do ríomhaire:
 • Déan an comhad a chur i dtaisce ar do ríomhaire. De ghnáth is leor é a chur sa ghnáthfhillteán d’ábhair íosluchtaithe ("Íoslódálacha"/"Downloaded Files").

Is comhad comhbhrúite atá i gceist leis seo.

Nóta: Tá lánchead an comhad seo a scaipeadh gan srian ar bith.

Céim 3

 • Aimsigh an comhad atá díreach íosluchtaithe agat. Oscail é. (Glacaimid leis go bhfuil clár agat a bhfuil ar a chumas é seo a dhéanamh; soláthraítear le ríomhairí iad de ghnáth.)
 • Roghnaigh “setup.exe” (nó “setup"), agus lig don chlár é féin a shuiteáil. (Gach seans go dtabharfaidh an ríomhaire rabhadh duit maidir le foinse “neamhiontaofa” nó “anaithnid”, ach lig leis.)

Ag an bpointe seo, beidh an leagan amach a bhaineann leis an méarchlár nua agat ar an ríomhaire, ach ní rogha bheo í go fóill. Caithfear an rogha sin a dhéanamh fós.

Céim 4

Déantar an méarchlár a roghnú faoi Shocruithe Réigiúnacha ("Regional Settings").

Windows 7

 • Téigh go dtí an Painéal Rialúcháin ("Control Panel” sa leagan Béarla de Windows). Bíonn an rogha sin ann nuair a bhrúitear an cnaipe Tosaigh ("Start") thíos ar chlé.
 • Roghnaigh Réigiún agus Teanga ("Region and Language")

 • Roghnaigh an cluaisín (tab) Méarchláir agus Teangacha ("Keyboards and Languages")

 • Roghnaigh Athraigh na méarchláir... ("Change the keyboards")

Feicfear anois an méarchlár atá suite agat faoi láthair, nó na méarchláir má tá níos mó ná ceann amháin ann. Braitheann sé sin ar do ríomhaire féin. Is féidir leat neart méarchlár a shuiteáil le chéile, más mian leat, ach ní féidir ach ceann amháin ina measc a roghnú ag an aon am.

 • Roghnaigh Cuir Leis ("Add").
 • Gabh síos chomh fada le Irish (Ireland). Ba cheart go bhfeicfeá Gaeilge (Nascanna) ar an liosta sin (toisc é a bheith suiteáilte agat cheana féin i gCéim 3). Roghnaigh Gaeilge (Nascanna).
 • Roghnaigh OK. Ag an bpointe seo, beidh ar a laghad dhá mhéarchlár suiteáilte agat ar an ríomhaire: an ceann a bhí ann ar dtús mar aon leis an gceann nua, Gaeilge (Nascanna)... Seans freisin go bhfuil dhá theanga méarchláir roghnaithe agat (Gaeilge agus Béarla), le méarchlár an ceann acu. Nó d’fhéadfadh Gaeilge amháin a bheith mar theanga agat, ach dhá mhéarchlár ann don Ghaeilge anois: an ceann bunúsach ag Microsoft don Ghaeilge (a bhaineann leas as AltGr chun síntí fada a aimsiú, bunaithe ar an méarchlár RA/Éire) agus an ceann nua, Gaeilge (Nascanna). Braitheann sé ar an gcaoi atá an ríomhaire socraithe agat (nó duit).

Nóta: Níl aon chúis ann go mbainfeá an bunmhéarchlár, mar sin fág ann é! Seans go mbeidh sé uait amach anseo.

 • Ná dún an bosca dialóige (dialog box). Tá céim amháin eile ann:
 • Anois, tá rogha agat: ar mhaith leat go mbeadh an méarchlár nua Gaeilge (Nascanna) mar rogha réamhshocraithe (default) agat, sé sin gurb é an méarchlár seo a roghnaítear nuair a chuirtear an ríomhaire ar siúl sa chéad áit? Seo an cinneadh ceart má tá sé i gceist agat an méarchlár nua a choinneáil nasctha leis an ríomhaire i gcónaí. Murar mian leat go mbeadh sé réamhshocraithe, bíodh a fhios agat gur féidir an méarchlár a roghnú go héasca aon uair is mian leat. (Taispeánfar rogha ar do scáileán, b’fhéidir thíos ar dheis, nó thuas ar dheis, inar féidir an méarchlár a shocrú go tapa i measc na méarchlár ar fad atá suite.)

Nóta: Tarlaíonn sé uaireanta go n-iompaíonn an ríomhaire féin ar ais ar an méarchlár réamhshocraithe. An chúis a bhíonn leis seo ná go mbrúitear na cnaipí Cntl agus Iomlaoid (Shift) le chéile de thimpiste. Is féidir é seo a cheartú arís ar an mbealach céanna, nó trí an rogha a thugtar ar an scáileán a chur i bhfeidhm.

 • Chun Gaeilge (Nascanna) a roghnú mar mhéarchlár réamhshocraithe, féach an bosca dialóige (dialog box). Tá roghchlár anuas (drop down menu) ann, ina liostáiltear na méarchláir ar fad atá “beo” ar an ríomhaire. Is féidir aon cheann ón liosta seo a roghnú, mar sin roghnaigh Irish (Ireland) - Gaeilge (Nascanna).
 • Roghnaigh OK, agus amach leat. Ba cheart go mbeadh an méarchlár suite agat anois!
TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ