Email Password
 

Ceisteanna Coitianta

Ginearálta

Cén fáth go bhfuil gá le méarchlár nua don Ghaeilge in aon chor? Nach bhfuil an ceann Sasanach maith go leor dúinn?

Is in oiriúint don Bhéarla an méarchlár caighdeánach atá in úsáid go forleathan in Éirinn. Ar ndóigh, is ceann Sasanach atá i gceist. Cinnte, is féidir na síntí fada a aimsiú air, ach níl sé seo éasca, dáiríre. Is cineál rúin atá ann freisin - tá neart daoine nach eol dóibh cén chaoi len iad a aimsiú, agus cén ionadh, gan iad a bheith marcáilte go soiléir ar an méarchlár faoi mar atá an comhartha don euro...

  • Bíonn an-chuid botún cló i gceist leis an méarchlár Sasanach, chomh maith, rud a fheictear go minic fiú amháin i bhfoilseacháin oifigiúla, ar nós foirmeacha rialtais. An botún is coitianta ná dhá shíneadh fada díreach i ndiaidh a chéile ("féách”, “le chéíle”, ...), an toradh ar ndóigh ar an gcnaipe AltGr a bheith roghnaithe ar feadh achair rófhada...
  • Seachas sin, is ceist ama í freisin. Is gá a thuilleadh ama chun na síntí fada a chur isteach....
  • Agus maidir le ceannlitreacha le síntí fada: is gá a bheith id’ mhéarchleasaí len iad sin a aimsiú gan botún a dhéanamh, mar is gá trí mhéar a úsáid ag an aon am. Ní ceart go mbeadh sé chomh casta sin ainm ár dtíre féin a scríobh ar ríomhaire: Eire is ea Éire a chlóscríobh ar an méarchlár Sasanach!

Tá sé in am againne, mar Ghaeil, ár méarchlár féin a bheith againn, faoi mar atá ag pobail eile na hEorpa. Tá a méarchlár féin ag beagnach gach teanga oifigiúil eile san Aontas Eorpach. Féach an t-alt seo ar an Vicipéid anseo.

Scríobhaim an-chuid, b’fhéidir an tromlach, i mBéarla. An mbeidh fadhbanna agam leis an méarchlár nua?

Ní ceart go mbeadh. Tá na litreacha a úsáidtear sa Bhéarla (an 26 acu) ar fad san áit cheannainn céanna, mar sin más clóscríobhaí thú a d’fhoghlaim do cheird go foirmiúil, ba cheart nach mbeadh deacracht ar bith agat. Maidir leis an bponcaíocht: tá an lánstad (.), an chamóg (,), an comhartha uaillbhreasa (!), na comharthaí athfhriotail (” agus ‘), agus na hidirstaid (; agus :) san áit chéanna chomh maith, mar aon leis na comharthaí ar fad ós cionn na n-uimhreacha. An t-aon rud suntasach atá éagsúil ná an comhartha ceiste (?), agus b’fhéidir an chúlslais (/), a bogadh cnaipe nó dhó ar chlé, faoi seach. Is beag an éagsúlacht í seo, ach caithfear dul i dtaithí uirthi.

Má bhíonn tú gafa le cúrsaí teicniúla, cuirfidh tú fáilte roimh na comharthaí miú (µ) agus céime (°) a bhíonn síorghá leo i réimsí áirithe. Sin bónas beag.

Chun slí a chur ar fáil do na síntí fada, bogadh comharthaí áirithe neamhchoitianta isteach i régime an AltGr, ach fágadh ar na cnaipí céanna iad, mar sin ní ceart go mbeadh deacrachtaí ann iad a aimsiú. Tá roinnt de na siombailí is casta ar fáil freisin ar mhodhanna níos simplí, ar chnaipí eile, mar sin ní trí mhéar a úsáid chun iad a aimsiú. Féach anseo. Cad é do thuairimse faoi seo?

Is maith liom an méarchlár, ach is spéisiúla dom méarchlár gan sreang, ar nós ceann Bluetooth nó le nasc simplí raidió. An mbeadh a leithéid ar na bacáin?

Táthar ag obair ar a leithéid, ach os rud é go bhfuil costas i bhfad níos airde ar a leithéid de mhéarchlár, ba mhaith linn a fheiceáil conas mar a éiríonn leis an méarchlár le sreang ar dtús.

Tá deacrachtaí ar leith ag baint le Bluetooth, áfach. Toisc nach bhfuil caighdeán oifigiúil ann do mhéarchlár Gaeilge, ní gá go mbeadh na torthaí céanna ann le gach gléas lena nasctar méarchlár dá leithéid. Tá gá lena thuilleadh oibre air seo.

Cén fáth go bhfuil na hainmneacha ar na cnaipí stiúrtha i mBéarla, ar nós “Delete”, agus mar sin de?

Bhíomar ag streachailt leis an gceist seo. Is céim mhór í leas a bhaint as méarchlár éagsúil, mar sin mheasamar go mb’fhearr é a thógáil céim ar chéim. Má ghlactar leis an méarchlár seo go forleathan, cuirfimid leagan iomlán Gaeilge ar fáil. Tá na téarmaí a bheadh le feiceáil anseo.

I dtaca leis seo, bheadh sé i gceist againn na modhanna eile atá ann chun <, > agus na lúibíní dualacha a aimsiú go héasca a chur air, agus iad a bhaint ón áit ina dtaispeántar anois iad. Cad é do thuairim féin?

Tá cónaí ormsa sna Stáit Aontaithe, agus bainim leas as méarchlár 104 cnaipe, faoi mar atá caighdeánach. Cad a tharlóidh má cheanglaím méarchlár nascanna?

Ba cheart go n-aithneodh an ríomhaire gur méarchlár 105 cnaipe atá ceangailte, mar sin ní ceart go mbeadh aon fhadhb ann.

Teicniúil

Tá ríomhaire glúine agam (laptop). Má chuirim an méarchlár nua leis, an mbeidh éifeacht aige sin ar an méarchlár ar an ríomhaire féin, go háirithe agus mé á iompar thart gan an méarchlár nua ceangailte leis?

Beidh. Athróidh an méarchlár sin chomh maith, ar an dóigh chéanna, mar sin ní bheidh an cló ar roinnt de na cnaipí comhoiriúnach leis an gcarachtar a roghnaítear. Níl mórán de dhifríocht ann, áfach. Sa chás seo, is féidir ceann de na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • Faic. Má tá aithne mhaith agat ar an leagan amach nua, seans maith go gcuimhneoidh tú air fiú gan na litreacha a bheith clóite ar an cnaipí áirithe sin.
  • Greamáin a chur ar na cnaipí cuí ar an ríomhaire glúine. Beidh siad seo ar fáil go luath ó nascanna.com.
  • An leagan amach a athrú go sealadach, trí leas a bhaint as áis a thaispeántar ar an deasc (de ghnáth bíonn sé thíos ar dheis, nó thuas ar dheis). Sa chás seo, is féidir tiontú ar ais ar an leagan amach a bhí ann sa chéad áit. Mar shampla, d’fhéadfadh an chuma seo a bheith air:

Nóta: Molaimid duit luchóg neamhspleách a úsáid chomh maith, mar bíonn sé deacair an “luchóg” (an paiste tadhaill) ar an ríomhaire glúine a úsáid nuair atá méarchlár neamhspleách ceangailte leis. Bain triail as! Tá luchóg ar fáil ó nascanna.com freisin, ach oibreoidh ceann ar bith.

Cén fáth gur gá feidhmchláirín a íosluchtú agus a chur ag obair chun an méarchlár seo a úsáid?

Ní méarchlár caighdeánach é (go fóill). Má éiríonn leis, sa chiall is go mbíonn glaoch réasúnta air, déanfaimid iarracht é a chur ar an liosta oifigiúil ag Microsoft agus ag na comhlachtaí nó eagrais eile a bhíonn freagrach as na caighdeáin seo. Má tharlaíonn sé sin, beidh sé ábhairín níos éasca é a shuiteáil. Seans go mbeidh soláthraithe eile sásta méarchláir nua a chur ar fáil chomh maith... Ach caithfidh an glaoch a bheith ann, mar sin bain leas as!

Conas is féidir liom an méarchlár a bhaint den ríomhaire?

Má theastaíonn uait an “brat” a bhaint, is féidir leat é sin a dhéanamh trí na céimeanna thíos a ghlacadh. Ach mura bhfuil uait ach filleadh ar an méarchlár a bhí agat sa chéad áit, ní gá ach é roghnú.

Ach, chun an “brat” a bhaint, glac an dá chéim seo a leanas (ar Windows 7):

  • Faoi Réigiúin agus Teangacha. Lean an próiseas céanna a bhaintear leas as chun é a shuiteáil, ach ag an gcéim chuí roghnaigh “Bain” chun é a bhaint.
  • Faoi Chláracha ar an ríomhaire. Arís téigh go dtí an Painéal Riaracháin, roghnaigh Ríomhchláir agus Gnéithe agus bain “Gaeilge (Nascanna)”

Comhoiriúnacht ar Chórais Éagsúla

An féidir an méarchlár seo a úsáid ar an Mac?

Is féidir, cé gur dearadh é do ríomhaire Windows. Tá na treoracha le fáil anseo.

An féidir an méarchlár seo a úsáid ar an iPad?

Ní féidir, mar níl aon phort USB ag an iPad. Caithfear méarchlár Bluetooth a úsáid sa chás sin.

Mar sin féin, tá fadhb ann leis an iPad. Tá an córas atá ann faoi láthair an-amscaí ar fad: níl sé éasca na síntí fada a aimsiú. Chun go n-oibreodh méarchlár nua Gaeilge Bluetooth (nach bhfuil i gceist anseo) i gceart, ba chabhair mhór í caighdeán ceart a bheith ann do mhéarchlár Gaeilge. Sa chomhthéacs sin, ba mhór againn aon tacaíocht don mhéarchlár MC-105U1, mar d’fhéadfadh sé seo an ról sin a ghlacadh. Má bhaintear leas forleathan as an méarchlár seo, d’fhéadfadh caighdeán nua oifigiúil eascairt as, rud a chiallódh go mbeadh sé i bhfad níos éasca réiteach Bluetooth a aimsiú.

An féidir an méarchlár seo a úsáid ar ríomhaire Linux?

Beifear in ann é seo a dhéanamh, ach níl an tiomántán scríofa againn go fóill.

An féidir an méarchlár seo a úsáid ar ríomhaire Android?

Níl a fhios againn go fóill.

Leas á Bhaint as an Méarchlár

Cén fáth nach bhfeicim an cló Gaelach nuair a bhainim leas as an méarchlár seo?

Baineann an clófhoireann (font) a fheiceann tú ar an scáileán leis an gclófhoireann atá roghnaithe agat ar an ríomhaire, ní ar an méarchlár. Mura bhfuil clófhoireann Gaelach suiteáilte agat cheana féin ar an ríomhaire, is féidir roinnt samplaí breátha a aimsiú ar an suíomh ag Gaelchló.

Is é an buntáiste a bhaineann leis an méarchlár seo ná gur féidir na gutaí fada, mar aon leis na consain bhuailte, a aimsiú go héasca. Mar sin, ní gá ann na “bratacha” atá ar fáil ar an suíomh sin a chur i bhfeidhm.

Nuair a dhéanaim iarracht consain bhuailte a roghnú, ní fheicim ach bosca. Cad atá cearr?

Is ceist chasta í seo a fhreagairt... Braitheann sé seo ar an gclófhoireann (font) atá roghnaithe agat, ní ar an méarchlár. Cé go bhfuil cód Unicode ann do na consain bhuailte go léir (mar aon leis an “agus” Gaelach atá cosúil leis an uimhir “7"), ní hionann sé sin agus a rá go bhfuil an litir sin cruthaithe do gach cineál clófhoirne. Mar sin, mura bhfuil sé ann, sé sin mura bhfuil sé cruthaithe don chlófhoireann atá in úsáid agat, ní fheicfear é.

Bí cúramach maidir le húsáid na gconsan buailte! Fiú má fheiceann tusa iad ar do scáileán féin agus go n-éiríonn leat iad a chur i gcló, ní hionann é sin agus a rá go bhfeicfidh daoine eile a seolann tú leagan leictreonach den téacs chucu iad. Tá sé seo go háirithe fíor i dtaca le téacsanna atá le cur i gcló nó le cur ar shuímh idirlín. Tá na carachtair Ghaelacha an-ghalánta, ach bí aireach leo! (Sin í an chúis nach dtaispeántar iad ar an méarchlár féin.)

Nóta: tá na consain bhuailte sa chlófhoireann chaighdeánach atá ar Twitter. Ós rud é go bhfuil teorainn leis an líon carachtair in aon teachtaireacht ar leith, bíonn na consain bhuailte iontach áisiúil sa chás seo!

An féidir liom na síntí fada a aimsiú ar an sean-mhodh?

Is féidir leas a bhaint as an gcnaipe AltGr leis na síntí fada a aimsiú faoi mar is iondúil.

An féidir síntí grave (à, ù, ò, ì, è) a aimsiú?

Is féidir. Bain leas an an gcnaipe marbh (an cnaipe ` ag barr ar chlé) agus ansin an guta cuí.

Uaireanta filleann an ríomhaire ar an méarchlár a bhí ann sa chéad áit, as a stuaim féin. Cén fáth? Bíonn orm an méarchlár nua a athroghnú sa chás seo.

Tarlaíonn sé seo má bhuailtear an rogha cnaipí CTRL agus Iomlaoid (Shift) ag an am céanna. Is bealach tapa é seo leis an méarchlár atá roghnaithe i measc na méarchlár atá suiteáilte a roghnú, ach uaireanta is féidir an rogha seo a dhéanamh de thimpiste.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ