Email Password
 

Fág do Lorg!

Tá méid suntasach feidhmchlár agus eile aistrithe go Gaeilge ag buíonta díograiseacha éagsúla ar fud an domhain, agus tá roinnt cuideachtaí freisin tar éis sár-iarracht a dhéanamh. Ach, d’fhéadfaí i bhfad níos mó a dhéanamh, agus go sciobtha, dá mbeadh níos mó daoine sásta a bheith rannpháirteach san obair. Cad fútsa? Nár mhaith leatsa do lorg a fhágáil ar ríomhairí an domhain?

Is féidir an obair a roinnt go héasca, agus mar a luaitear in áiteanna eile ar an suíomh seo, bíonn gach rud eagraithe go héasca ar-líne de ghnáth, ar bhealach áisiúil sa chaoi is go n-oireann sé don uile duine: iad siúd atá gnóthach agus iad siúd nach bhfuil.

Na hAistritheoirí

Ní gá go mbeadh cáilíocht ríomhaireachta ag daoine a thugann cúnamh i dtogra dá leithéid seo. Ar ndóigh, níor mhiste tuiscint éigin ar úsáid an ríomhaire a bheith ag an té a thugann faoi, agus ar úsáid an idirlín. Ba cheart caighdeán áirithe Gaeilge a bheith ann freisin, ach thar aon rud eile, is é is tábhachtaí ná cur amach éigin a bheith ann ar an gclár atá á aistriú. Faoi mar a tharlaíonn i gcás aistrithe ar bith, is fearr is gcónaí nuair a bhíonn tuiscint éigin ag an té a bhíonn ag aistriú ar a bhfuil á aistriú.

Sna nascanna ar clé, tá a thuilleadh eolais ann faoin bpróiseas logánaithe.

Táirgí Microsoft

Seo nasc ag an mblag “Microsoft Language Portal”, ina bhfuil cur síos ar cad é atá ag tarlú maidir le logánú go teangacha an domhain, an Ghaeilge san áireamh. Úsáideach mar shuíomh.

Teagmháil

Idir an dá linn, déan teagmháil linn ag eolas@nascanna.com.